Sopimusehdot

Kuvatkirjaksi.fi-kuvakirjapalvelun Sopimusehdot

1. Yleistä

Nämä sopimusehdot sääntelevät Fotoyks Oy:n (Salomonkatu 17 A 40, 00100 Helsinki Y-tunnus 0110451-4 jäljempänä ”Palveluntarjoaja”) omistaman ja osoitteessa www.Kuvatkirjaksi.fi julkaiseman palvelun (jäljempänä ”Palvelu”) sekä siihen liittyvien ohjelmistojen käyttöä sekä palvelun tarjoamien tuotteiden tilaamista.

Asiakas (jäljempänä ”Käyttäjä”) vastaa itse palvelun käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmistojen ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta ja ylläpidosta sekä muista palvelun käyttöön tarvittavista laitteista ja niihin liittyvistä kustannuksista.

Käyttäjä ei saa välittää kolmannelle osapuolelle palveluun sisältyviä tietokoneohjelmia. Käyttäjällä ei myöskään ole oikeutta kerätä palvelusta osia ja muodostaa niistä omaa palvelu/aineistokokonaisuutta.

Yleiset sopimusehdot ovat voimassa 24. syyskuuta 2013 alkaen.

Palveluun sovelletaan Suomen lakia.

2. Palvelun käyttö

Palvelussa Käyttäjä voi ladata ja asentaa tietokoneelleen ilmaisen ohjelmiston, jonka avulla käyttäjä voi tehdä omista kuvistaan ja materiaaleistaan kuvakirjan tai kirjan (jäljempänä ”Tuote”). Käyttäjä näkee tuotevaihtoehdot lataamastaan ohjelmistosta, josta Käyttäjä valitsee ensin haluamansa tuotepohjan. Käyttäjän tulee lisätä oma materiaali (esim. kuvat, tekstit tai grafiikat) valitsemaansa tuotepohjaan lataamansa ohjelmiston avulla, minkä jälkeen hän voi lähettää valmiin aineiston Palveluntarjoajalle valmistettavaksi ja toimitettavaksi.

Käyttäjä voi myös toimittaa Palvelun kautta itse tekemänsä PDF-aineiston. Tällöin erillisen ohjelmiston latausta ei tarvita, vaan Käyttäjän tekemä aineisto siirretään internetin kautta Palveluntarjoajalle. Lisäohjeistus tämän toimitustavan käytöstä löytyy www.Kuvatkirjaksi.fi-palvelusivustolla.

Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun verkkosivut toimintakuntoisena keskeytyksettä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Käyttäjälle seurauksista, jotka aiheutuvat Palvelun toimintakatkoista mahdollisten huoltotöiden, teknisten vikojen, tietoliikenneyhteyksien häiriötilanteista tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Palveluntarjoaja vastaa siitä, että Käyttäjän Kuvatkirjaksi.fi-verkkosivujen kautta saatavat ohjelmat ovat Käyttäjän käytettävissä, kun Käyttäjän omat tietojärjestelmät (esim. tietokoneen ohjelmat ja internet-yhteys) ovat Palvelun verkkosivuilla määriteltyjen teknisten vaatimusten mukaisia. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen antamaan käyttäjätukea Käyttäjälle, joka käyttää Palvelun verkkosivuja laitteistolla, joka ei ole teknisten vaatimusten mukainen. Palvelun käyttäminen voi edellyttää evästeiden (cookies) sallimista Käyttäjän tietokoneen ja selaimen asetuksissa. Evästeiden käyttö Palvelussa johtuu sen teknisen toiminnan varmentamisesta, eikä niissä välitetä Käyttäjän henkilötietoja. Mikäli Palvelun käyttö vaatii ohjelmistojen tai laitteistojen hankkimista ja asentamista tai mitä tahansa tuotteeseen sisältymätöntä tukea, niistä vastaa Käyttäjä.

Palvelun käyttö ja tuotteen tilaaminen vaatii Käyttäjän rekisteröitymisen Palvelun käyttäjäksi. Palvelun käyttämiseen tarvitaan käyttäjätunnus ja salasana, jotka luodaan rekisteröityessä tai Tuotetta ensimmäistä kertaa tilattaessa. Palvelun käyttäjätunnusta ja salasanaa ei saa luovuttaa toiselle. Palvelun Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan oikeat ja ajantasaiset henkilötietonsa Palveluun sekä ilmoittamaan tietojensa muuttumisesta.

Palveluntarjoaja voi käyttää yhteistyökumppaneita ja alihankkijoita palvelun toteutuksessa.

Palveluntarjoaja kehittää Palvelua jatkuvasti, joten Palveluntarjoaja voi muuttaa Palvelun sisältöä tai lopettaa Palvelun tai sen osan tarjoamisen. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Käyttöehtojaan. Vähäisistä ehtojen muutoksista ilmoitetaan Palvelun verkkosivuilla. Muutokset astuvat voimaan ilmoitettuna ajankohtana. Olennaisista ehtojen muutoksista ilmoitetaan rekisteröityneille Käyttäjille sähköpostilla. Jatkamalla Palvelun käyttöä ehtojen muuttamisen jälkeen Käyttäjä sitoutuu noudattamaan muutettuja ehtoja

Yhteydenpito Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välillä voidaan suorittaa sähköisesti.

3. Tietosuoja ja tietoturva

Rekisteröitymisen yhteydessä Käyttäjän antamia henkilökohtaisia tietoja hallitaan Suomen lain mukaan. Palveluntarjoaja on vastuussa henkilötietojen käsittelystä. Tietojen käyttäminen ja arkistointi on selitetty Palveluntarjoajan rekisteriselosteessa, joka on nähtävissä Palvelun verkkosivustolla.

Henkilön antamia tietoja voidaan käyttää rekisteriselosteen mukaisesti muun muassa tuotteiden valmistamiseen, laskutukseen, tilausten käsittelyyn, asiakassuhteen hoitoon, tiedottamiseen ja markkinointiin sekä liiketoiminnan kehittämiseen. Näitä tietoja (mm. käyttäjän ilmoittamaa sähköpostiosoitetta) käytetään myös käyttötilastojen laatimisessa, etenkin koskien ohjelman ja Palveluntarjoajan elektronisen järjestelmän turvallisuuden parantamista.

Mikäli rekisteriselostetta tai tietoturva- tai tietosuojaehtoja muutetaan, palveluntarjoaja tiedottaa muutoksesta Käyttäjälle.

4. Immateriaalioikeudet

Kaikki Fotoyks -yrityksen www.kuvatkirjaksi.fi-sivuilla olevat tekstit, grafiikat, kuvat, scriptit, kuvitukset, logot, merkit, kaupalliset nimet, mallit, kuviot ja tavaramerkit sekä immateriaalisia oikeuksia koskevat materiaalit, jotka perustuvat palvelun sisältöön (tavaramerkkioikeudet, säännönmukaisen ja kaupallisen nimikkeen oikeudet, piirrosoikeudet, patenttioikeudet, tekijänoikeudet, tietokantaa koskevat oikeudet, tietotaito-oikeudet (know-how) sekä muut immateriaaliset oikeudet, olivatpa ne rekisteröity tai ei, sekä kaikkien edellä mainittujen oikeuksien käytön saanti, ja kaikki muut oikeudet, jotka koskevat samanlaisen tai samankaltaisen suojan tuottamista missä tahansa päin maailmaa («immateriaaliset oikeudet») ovat Palveluntarjoajan omaisuutta, tai tarvittaessa niiden käyttöoikeus myönnetään Palveluntarjoajalle.

Palvelun sisällön kopiointi, sovitus, kääntäminen, muokkaus tai kolmannelle osapuolelle annettu käyttölupa on kiellettyä ilman erillistä sopimusta Palveluntarjoajan kanssa.

Käyttäjä sitoutuu olla aiheuttamatta haittaa suorasti tai epäsuorasti tai kolmannen osapuolen avustuksella Palveluntarjoajan immateriaalisille oikeuksille. Käyttäjä sitoutuu tekemään tarvittavat toimenpiteet näiden oikeuksien suojaamiseen. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan kaikkia Palveluntarjoajan tarjoamaan ohjelmaan, tuotteeseen tai palveluun liittyviä oikeuksia.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus määrätä lähettämästään tai tallentamastaan aineistosta kolmansien osapuolten oikeuksien rajoittamatta. Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista ja niistä aiheutuvista korvauksista ja kuluista, jotka ovat aiheutuneet Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppanille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle Käyttäjän lain tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden kontrolloida kuvien käytön vaatimustenmukaisuutta lain, yleisten käyttöehtojen ja kolmannen osapuolen oikeuksien kanssa. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden kieltäytyä tulostamasta kuvia, jotka hänen mukaansa eivät kunnioita edellä mainittua vaatimustenmukaisuutta.

5. Ohjelman käyttö

Palvelusta saatavan ilmaisen ohjelman avulla Käyttäjä voi tehdä ja tilata Palveluntarjoajan määrittelemiä Tuotteita. Ohjelma sisältää myös ohjelmaan tehdyt Palveluntarjoajan luomat sisällöt ja parannukset, joista huolehtii Palveluntarjoaja.

Palveluntarjoaja antaa Käyttäjälle ohjelman käyttöluvan, ilman edelleenkäyttölupaa, alla olevien rajoitusten puitteissa: Ohjelmaa voidaan käyttää ainoastaan laillisten rajoitusten puitteissa Käyttäjän Palveluntarjoajalle lähettämien digitaalisten aineistojen tai digitaalisten valokuvien painoaineiston valmistamiseen. Ohjelmaa ei saa käyttää viruksia sisältävien tai vaurioituneiden tiedostojen lähettämiseen, eikä sellaisten ohjelmien lähettämiseen, jotka voivat haitata tai olla vaaraksi millä tavalla tahansa kolmansien osapuolien järjestelmien käytölle, kuten Palveluntarjoajan järjestelmän käytölle. Ohjelmaa ei saa käyttää kolmansien osapuolien järjestelmien sisäänpääsyyn, lukuun ottamatta ohjelman käyttötarkoituksiin ennalta tarkoitettua pääsyä näihin järjestelmiin, jotka Palveluntarjoaja on määritellyt Ohjelmaa ei saa teknisellä eikä millään muulla tavalla laajentaa, rajoittaa, purkaa, takaisinmallintaa (reverse engineering) tai muokata millään muulla kuin laillisesti hyväksytyllä tavalla. Ohjelmaa ei saa käyttää laillisesti hyväksymättömien kuvien käyttöön, jotka koskevat immateriaalisia oikeuksia ja kaikkia kolmanteen osapuoleen, yleiseen järjestykseen ja hyviin tapoihin liittyviä oikeuksia. Tämä koskee erityisesti materiaaleja, jotka voivat loukata kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta tai jotka voivat olla rikolliseen toimintaan liittyviä, epäsiveellisiä tai muutoin lain tai hyvän tavan vastaisia.

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden katkaista väliaikaisesti ohjelman Palveluun pääsyn huoltotoimenpiteiden vuoksi ilman vastuuvelvoitetta sekä ilman korvausoikeutta Käyttäjälle.

Jos Palveluntarjoajan mielestä ohjelma aiheuttaa haittaa kolmannen osapuolen oikeuksille, hän voi halutessaan suorittaa tarvittavat toimenpiteet: Tarjota Käyttäjälle vastaavanlaisen ohjelman (ohjelman vastaavuuden arviointi jätetään yksinomaan Palveluntarjoajalle) tai kieltää ohjelman käytön ja/tai estää teknisesti sen käytön. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa tekemästään päätöksestä Käyttäjälle.

Palveluntarjoaja voi suojata ohjelman tai turvata sen käytön millä teknisellä tavalla tahansa. Käyttäjä ei saa kiertää tai poistaa ohjelman suojaa.

6. Palvelun vastuut ja vastuun rajoitukset

Palveluntarjoaja Palveluntarjoaja pyrkii pitämään Palvelun verkkosivut toimintakuntoisena keskeytyksettä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Käyttäjälle seurauksista, jotka aiheutuvat Palvelun toimintakatkoista mahdollisten huoltotöiden, teknisten vikojen, tietoliikenneyhteyksien häiriötilanteista tai muiden vastaavien syiden vuoksi. Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan, että Palvelu toimii Palveluntarjoajan määrittelemien Tuotteiden tekemiseen ja tilaamiseen niin, kuin se on ohjeistettu käyttöoppaassa ja Palvelun verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa mahdollisesti olevasta virheestä tai siitä Käyttäjälle aiheutuneesta vahingosta. Palveluntarjoaja pyrkii korjaamaan Palvelussa olevan virheen saatuaan siitä tiedon.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle aiheutuneista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstä. Palveluntarjoaja ei korvaa välillisiä tai epäsuoria vahinkoja.

Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjien Palveluun tallentamasta aineistosta (esimerkiksi Palvelussa luodut piirrokset, valokuvat, PDF-tiedostot). Palveluntarjoajaa, vaikka hän tekee jaksottaisia varmuuskopioita, ei voi pitää vastuussa hänen palvelimiinsa tallennettujen Käyttäjän lähettämien tietojen häviämisestä.

Palveluntarjoaja ei vastaa kolmansien osapuolten, kuten puhelin- tai tietoliikenneyhteyksien ylläpitäjien, toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Käyttäjän ja Palvelun välisestä tietoturvasta, eikä Palvelussa olevien viestien sisällöstä tai niiden perillemenosta.

Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheellisestä tai viivästyneestä toiminnastaan tai vahingosta, joka johtuu force majeure -tyyppisestä syystä, kuten esimerkiksi työriidoista, lakoista, mellakoista, tulvista, sodista, työvoima-, polttoaine- tai materiaalipulasta, sähkö- tai tietoliikennekatkoksista tai kuljetusongelmista, jonkin valtion tai sen edustajien antamista säännöksistä tai määräyksistä tai muista sellaista olosuhteista, joihin Palveluntarjoaja ei kykene vaikuttamaan.

Jos tuomioistuin tai muu viranomainen pitää Palveluntarjoajaa vastuullisena, Käyttäjälle korvattu kokonaissumma ei voi ylittää tilauksen arvoa per tapahtuma tai tapahtumasarja, joka lasketaan yhdeksi tapahtumaksi.

Vastuusäädöksiä ei sovelleta siinä tapauksessa, jos Palveluntarjoaja on syyllistynyt vilppiin tai on tehnyt vakavan virheen.

Palveluntarjoajan tarjoama ohjelmisto Palveluntarjoaja antaa ohjelman käyttöön siinä tilassa kuin se on, mahdollisine puutteineen ja/tai vikoineen.

Ohjelman käyttöoikeus annetaan määräämättömäksi ajaksi, mutta Palveluntarjoaja ei takaa sen saatavuutta tai toimivuutta määräämättömäksi ajaksi. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden purkaa sopimuksen milloin tahansa, ilman ennakkovaroitusta ja korvausta, jos ohjelman käyttö on lainvastaista tai yleisten ehtojen vastaista.

Palveluntarjoaja pyrkii takaamaan, että ohjelma soveltuu Palveluntarjoajan määrittelemien Tuotteiden tekemiseen ja tilaamiseen niin kuin se on ohjeistettu käyttöoppaassa ja Palvelun verkkosivuilla.

Palveluntarjoaja ei tarjoa takuuta eikä ole vastuussa ohjelman käyttöluvasta (mukaan lukien luvan vanhentuminen tai sopimattomuus Käyttäjän tarpeisiin).

Jos ladatussa ohjelmassa esiintyy puutteita ja/tai vikoja tai jos ohjelma ei toimi tai toimii vain osittain, Käyttäjällä on oikeus uuden ohjelman lataamiseen. Käyttäjälle ei voida antaa minkäänlaista korvausta.

Ohjelma sisältää luottamuksellisia tietoja. Näitä ja kaikkia muita tietoja, jotka koskevat sovellusta, ei voida antaa yleiseen tietoon.

Käyttäjän vastuu Käyttäjä vastaa siitä, että hänen Palveluun lähettämänsä tai tallentamansa aineistot ja niiden käyttö Palvelussa eivät loukkaa näitä käyttöehtoja, Palvelussa kerrottuja sääntöjä, kolmannen osapuolen immateriaalioikeuksia, kunniaa, yksityisyyttä tai liikesalaisuutta, eivätkä ne ole rikolliseen toimintaa liittyviä, epäsiveellisiä tai muutoin lain tai hyvän tavan vastaisia eivätkä aiheuta vaaraa tai haittaa Palvelulle, Palveluntarjoajalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus määrätä lähettämästään tai tallentamastaan aineistosta kolmansien osapuolten oikeuksien rajoittamatta.

Käyttäjä vastaa kaikista vahingoista ja niistä aiheutuvista korvauksista ja kuluista, jotka ovat aiheutuneet Palveluntarjoajalle, sen yhteistyökumppanille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle lain tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta.

Käyttäjä on ja tulee olemaan yksin vastuussa siitä, miten hän ohjelmaa käyttää.

7. Tuotteiden tilaaminen ja maksaminen

Tilaaminen Tilaus katsotaan lopulliseksi, kun Käyttäjä on ladannut tekemänsä aineiston kokonaan Palveluntarjoajalle Palvelussa käyttämänsä ohjelmiston avulla. Tilauksessa mainitut tuotteet käsitellään, kun tilaus on lopullinen ja kun asiakas on maksanut tilauksen arvon etukäteen tai tulee velvolliseksi maksamaan tilauksen arvon mukaisen laskun. Asiakas tulee velvolliseksi maksamaan laskun, kun hän on vahvistanut tilauksen ja lähettänyt aineiston palveluntarjoajalle ja saanut lopullisen tuotteen.

Peruuttamisoikeus Palvelun Tuotteilla ei ole peruuttamisoikeutta, koska Palvelun kautta tilattavat Tuotteet ovat luonteeltaan tavaroita, jotka valmistetaan tai jota muunnellaan Käyttäjän toivomusten mukaisesti ja käyttäjän henkilökohtaisia tarpeita vastaaviksi. Palvelun Tuotteita ei voida palauttaa luonteensa vuoksi edelleen myytäväksi muun muassa siitä syystä, että valmiissa tuotteissa on Käyttäjän henkilökohtaista tietoa.

Virheellinen toimitus Mikäli toimitus on virheellinen tai Tuote on vahingoittunut, tulee ilmoitus virheestä tehdä heti asiakaspalveluun. Mukaan tulee liittää kuvaus tuotteen virheestä. Virhe korvataan kuluitta pääsääntöisesti toimittamalla tilalle virheetön Tuote. Jos tämä ei ole mahdollista, neuvotellaan hinnan alennuksesta tai palautetaan Tuotteesta maksettu hinta tilaajan ilmoittamalle tilille, kun viallinen Tuote on palautettu ja tarkistettu. Käyttäjän alkuperäisen aineiston aiheuttamaa huonoa kuvanlaatua (mm. kuvien liian alhainen resoluutio) ei katsota virheelliseksi tuotteeksi tai toimitukseksi.

Viallisen kuvakirjatuotteen palauttaminen Mikäli tuote tai lähetys on virheellinen, ota aina ensin yhteys asiakaspalveluumme ja sovi mahdollisesta palautuksesta.

Palautusosoite Kuvatkirjaksi.fi/Asiakaspalautus Runeberginkatu 5 B, 2K krs. 00100 Helsinki

Maksaminen Maksamiseen voi käyttää Palvelussa kerrottuja maksutapoja. Palveluntarjoaja voi muuttaa käytettävissä olevia maksutapoja. Muutoksesta ilmoitetaan Palveluntarjoajan verkkosivuilla. Palveluntarjoaja ei vastaa muista maksutavoista tai niiden toimivuudesta.

Maksut Visa, Visa Electron tai MasterCard-korteilla sekä verkkopankit.

Maksupalvelutarjoaja

Maksunvälityspalvelun toteuttajana ja maksupalveluntarjoajana toimii Paytrail Oyj (2122839-7) yhteistyössä suomalaisten pankkien ja luottolaitosten kanssa. Paytrail Oyj näkyy maksun saajana tiliotteella tai korttilaskulla ja välittää maksun kauppiaalle. Paytrail Oyj:llä on maksulaitoksen toimilupa. Reklamaatiotapauksissa pyydämme ottamaan ensisijaisesti yhteyttä tuotteen toimittajaan. Paytrail Oyj, y-tunnus: 2122839-7

Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Maksupalveluehdot

Verkkomaksulla maksettaessa on palattava pankista takaisin Palveluun hyväksymään tilaus, jotta maksu kirjautuu oikein Palveluntarjoajan järjestelmiin. Palvelussa käsitellään vain niitä verkkopankista saatuja tietoja, jotka ovat tarpeen maksutapahtuman käsittelemiseksi. Palveluntarjoajalla on oikeus tarkistaa Käyttäjän luottotiedot ennen tilauksen toimittamista.

Toimitus- ja maksuehdot - posti- ja käsittelykulut lähetyksen painon ja koon mukaan alkaen 5 €/lähetys - jälkitoimitukset ilman toimitusmaksua - ulkomaan toimituksiin lisätään laskutuslisä alkaen 5 €/lähetys - toimitusaika on normaalisti noin viikko tilauksesta - maksutapa: sähköinen maksaminen, myös laskutusvaihtoehto sovittavissa erikseen asiakaspalvelussa - alaikäiset saavat tilata tuotteita vain edunvalvojan suostumuksella - ilmoitetut hinnat sisältävät arvonlisäveron - pidätämme oikeuden muutoksiin

Asiakaspalvelu Kaikki toimitettuja Tuotteita tai Palvelua koskevat mahdolliset tiedustelut ja valitukset tulee lähettää asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot ovat:

Kuvatkirjaksi.fi

sähköposti info@kuvatkirjaksi.fi