Tietosuojaseloste

kuvatkirjaksi.fi tallentaa ja käsittelee henkilötietoja EU GDPR:n mukaisesti.

Tällä tietosuojaselosteella informoimme asiakkaitamme heidän henkilötietojensa käsittelystä. Asiakkaan on hyväksyttävä tämän tietosuojaselosteen ehdot käyttääkseen kuvatkirjaksi.fi:n palveluita.

Tätä selostetta voidaan muuttaa julkaisemalla siitä päivitetty versio osoitteessa www.kuvatkirjaksi.fi.

Tämä seloste on päivitetty 23.5.2018

1. Rekisterinpitäjä ja yhteystiedot

Kuva-Ahti Oy / kuvatkirjaksi.fi
Y-tunnus 0110451-4
Fredrikinkatu 51 A IV
00100 HELSINKI

info@kuvatkirjaksi.fi

2. Rekisterin käyttötarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja asiakassuhteen hoitamiseen. Henkilötietoja käsitellään palveluiden toteuttamiseen, kuten kuvakirjojen tekemiseen ja niiden toimittamiseen ja laskutukseen, sekä asiakasviestintään. Tietoja säilytetään asiakassuhteen hoitamisen kannalta tarpeellisen ajan.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

Perustiedot, kuten

  • etu- ja sukunimi
  • yhteystiedot (postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero)

Asiakkuuteen tai muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

  • kuvatiedostot
  • tilaushistoriaa koskevat tiedot
  • reklamaatiot, palautteet sekä muu asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito
  • evästeet ja Google Analytics -seurantatiedot

4. Rekisterin suojaus

4.1. Manuaalinen aineisto 

Mahdollisten lomakkeiden henkilötiedot tallennetaan tietojärjestelmiin ja lomakkeet hävitetään.

4.2. Tietojärjestelmiin talletetut tiedot 

Tietojärjestelmien tiedot ovat suojattu palomuurein, virussuojaohjelmistoin sekä salasanoin. Tallennettuja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

5. Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista, kielto-oikeus

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyynnön voi lähettää sähköpostilla info@kuvatkirjaksi.fi. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Kirjanpitolaki määrittelee tiedolle pidempiä säilytysaikoja riippumatta siitä sisältääkö aineisto henkilötietoja tai ei.

6. Pääasialliset tietolähteet

Rekisterimme pääasiallinen tietolähde on rekisteröity itse hänen asioidessaan kuvatkirjaksi.fi verkkokaupassa tai asiakaspalvelussa. Lisäksi Google Analytics tuottaa seurantatietoja verkkovierailuista.

7. Tietojen luovuttamisesta ja siirtämisestä

kuvatkirjaksi.fi ei siirrä rekisterissään olevia tietoja muuhun kuin kuljetusliikkeille (kuvatuotteiden toimittamiseksi asiakkaalle), perintään (maksamattomat laskut) ja Koodiviidakolle (asiakassuhteen viestintä).

Henkilötietoja ei siirretä EU:n / ETA:n ulkopuolelle.